strona główna
przez wzgląd na COVID-19 biuro nieczynne | tel. 81 448-27-38, tel. 81 448-27-39 | 20-491 Lublin, ul. Wapowskiego 1 lok. 7A

Fundosze Europejskie

strona poświęcona wsparciu unijnemu z jakiego skożystała nasza firma w 2020 roku
logo funduszy

W roku 2020 firma skożystała z dofinansowania w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-1157/20

Tytuł projektu: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Zatwierdzono kwotę środków do wypłaty w wysokości 23 535,33 PLN zgodnie z umowa na dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-1157/20-00 z dnia 2020-19-07.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WL 2014-2020) jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, które służyć mają realizacji Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie polityki spójności. UP określa strategię Polski, priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w latach 2014-2020 w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

iNaoo wsparcie IT dla firm i instytucji
realizacje na podstawie umów partnerskich

20-491 Lublin, ul. B. Wapowskiego 1 lokal 7A
NIP: 946-241-08-66, REGON: 061499377


(zalecany wjazd od ul. Diamentowej w ul. Wolińskiego lub ul. Domeyki, lokal w pasażach handlowych, na dole bloku Wapowskiego 1, pomiędzy przedszkolem Misiaczek a Biurem Rachunkowym)
  kontakt i godziny otwarcia:

(przez wzgląd na COVID-19 biuro nieczynne)
serwis: tel. 81 448-27-38 | serwis@inaoo.pl
sekretariat: tel. 81 448-27-39 | sekretariat@inaoo.pl

Obsługa informatyczna firm i instytucji z terenu Lublina oraz okolic. Realizacja projektów automatyki przemysłowej opartej o AMRv4 (Atmel) / MARv6,7 (Cortex).

Copyright 2008-2022 © iNaoo wsparcie IT